50e verjaardag Diensten met Belangstellenden (DmB)

Piet van Egmond - organist bij DmB

In een tot de laatste stoel bezette Engelse kerk op het Begijnhof is zondag stil gestaan bij het 50 jarig bestaan van de DmB.
Veel van haar oude voorgangers bezochten de receptie voorafgaand aan de feestelijke kerkdienst.

De Diensten met Belangstellenden zijn in 1963 opgezet uit onvrede met de traditionele Gereformeerde en Nederlands Hervormde kerkdiensten.
Het hoogtepunt van de nieuwe kerkdienstbeleving vond plaats in de voormalige Oude Lutherse kerk aan het Spui. Tot op de tweede galerij afgeladen luisterde men naar het Woord verkondigt door ds Van Pagée en het indrukwekkende orgelspel van de legendarische Piet van Egmond.

Het verhaal gaat dat er trambestuurders waren die de halte Spui afriepen als Dominee Van Pagée!

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?