614 leerlingen hadden door ruilen toch eerste schoolkeus gehad

Als ze hadden mogen ruilen waren 614 van de bijna 1954 achtstegroepers die dit schooljaar niet op de middelbare school van hun keuze terechtkwamen, daar toch nog gekomen. Dat is de uitkomst van een rapport dat is opgesteld door de wetenschappers die de scholenmatching ook hadden ontwikkeld. Dit jaar werd er voor het eerst geloot om de schoolkeuze. Dat betekende uiteindelijk dat 74 procent van de leerlingen op de school van hun keuze terechtkwam. Om de loting zo zuiver mogelijk te houden mocht er niet geruild worden. Een rechszaak van de ouders tegen deze regel leverde niets op. Of leerlingen dit jaar wel mogen ruilen na de loting is ook nog maar de vraag: wethouder Kukenheim wil daar nog niets over zeggen. Het belangrijkste argument is dat er dan strategisch gekozen gaat worden en dat betekent dat het moeilijker wordt te bepalen welke scholen echt populair zijn.

Comments are closed.