Aan het woord: Leo en Theo Salemink

De broers Leo en Theo Salemink, beide historicus, schreven samen het boek ‘Ondankbare Grond. Een boerenepos’. Hierin schetsen ze, aan de hand van hun eigen familiegeschiedenis, een indringend beeld van het boerenleven in de Achterhoek van de 17e eeuw. Hoe doorstonden gewone mensen politieke strijd en natuurrampen en hoe pasten ze zich aan aan de innovaties van hun tijd?

 

Comments are closed.