Aanpak Top600 lijkt succesvol

Sinds de gemeente twee jaar geleden begon met de aanpak van 600 jonge veelplegers, is het aantal gepleegde delicten door deze groep sterk gedaald. Uit de kwartaalmonitor van het project blijkt bijvoorbeeld dat voor de aanpak de Top600 samen nog verantwoordelijk was voor 605 zaken per jaar en nu nog voor slechts 307 zaken per jaar. Dit aantal daalde met 49 procent. Het aantal aanhoudingen daalde zelfs met 59 procent. Vooral openlijke geweldpleging en straatroven namen flink af. Deze soorten delicten daalden respectievelijk met 75 en 66 procent.

Het doel van het project is niet alleen de criminaliteitscijfers onder de veelplegers terug te dringen, maar ook psychiatrische problematiek bij de daders op te lossen en een beter toekomstperspectief te bieden. Dit laatste vergt nog meer tijd, zo blijkt uit de kwartaalmonitor. Slechts 23 van de 600 jonge criminelen gaan inmiddels naar school of hebben een baan.

Leave a Reply