Extra aanpak Vogelaarwijken geen succes

Er is geen verbetering van de leefbaarheid en de veiligheid in de zogenoemde Vogelaarwijken geconstateerd, ondanks de investeringen van in totaal 1 miljard euro. Dit blijkt uit een vandaag verschenen rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het gaat sinds 2008 beter met de meeste probleemwijken, Vogelaarwijk of niet. Deze laatste kregen de afgelopen jaren extra aandacht en dus ook extra geld.

In alle betreffende wijken is de veiligheid slechter geworden, maar nam de tevredenheid van de bewoners toe. Zij zijn ook positief over de diverse verbeteringen die al uitgevoerd zijn en over die die nog in de planning staan.

Overigens is de grondige aanpak van probleemwijken al begonnen voor de speciale aandacht voor de Vogelaarwijken en met succes.

 

Leave a Reply