Aantal huurwoningen in de sociale sector daalt drastisch

In 2012 is het aantal huurwoningen in de sociale sector met 19 procent gedaald. Dit blijkt uit het rapport ‘Woonruimteverdeling Stadsregio Amsterdam 2012’.

Er is al sprake van een daling sinds 2002, maar in het afgelopen jaar werd de situatie steeds ernstiger. In 2010 gingen er nog 12.617 woningen naar een nieuwe huurder, in 2012 slechts 10.253. De wachttijd voor een huurwoning voor starters is gestegen van 8,2 jaar in 2011 naar 8,4 jaar.

Portefeuillehouder Wonen Robert Linnekamp van de Stadsregio Amsterdam verwacht dat de trend door zal zetten. “Daarom zijn we als gemeenten aan het kijken hoe we binnen de beperkte ruimte die er is de meest kwetsbare groepen kunnen beschermen,” aldus Linnekamp.

Leave a Reply