Aantal werkzoekenden groeit minder hard in Amsterdam

De regio Amsterdam doet het de komende jaren beter dan de rest van Nederland, wat betreft werkzoekenden. Het aantal werkzoekenden gaat de komende twee jaar in Amsterdam met vierduizend mensen groeien, maar dat is nog altijd minder dan in de rest van het land. In 2013 zijn dan 39.000 Amsterdammers op zoek naar werk, meldt het Parool. Dit komt neer op ruim 6,4 procent van de beroepsbevolking in de regio Amsterdam. Dat blijkt uit de gisteren gepubliceerde cijfers van de uitkeringsinstantie UWV. Op dit moment zoekt circa zes procent van de beroepsbevolking in de regio naar een baan.

De groei van een kleine 0,5 procentpunt is veel minder groot dan elders in het land. In heel Nederland neemt het aantal werkzoekenden 1,1 procentpunt toe tot 7,1 procent in 2013. Dan zoeken 563.000 Nederlanders een baan. Nu zijn dat er nog 473.000.

Volgens het UWV blijft het aantal banen in de regio Amsterdam nagenoeg gelijk, dit en volgend jaar. In Nederland slinkt de werkgelegenheid wel: 37.000 banen dit jaar en zesduizend in 2013.

Vooral in de bouw, industrie en openbaar bestuur verdwijnen banen. De zorg is de komende jaren de banenmotor.

Leave a Reply