Advies verkenners: college van D66, VVD, SP en GroenLinks

Er moeten collegeonderhandelingen komen tussen D66, VVD, SP en GroenLinks. Verkenners Roger van Boxtel (D66) en Arjen Vliegenthart (SP) hebben dit geadviseerd op basis van hun gesprekken met de acht fractievoorzitters dit weekend. De eerder opgestelde hervormingsagenda van GroenLinks en D66 zou daarbij als basis kunnen dienen. Of GroenLinks zich in dit voorstel zal weten te vinden is nog de vraag. Eerder had de partij aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor PvdA als onderhandelingspartner.

Comments are closed.