Afgestudeerden vinden geen woning

Afgestudeerde studenten kunnen vrijwel nergens wonen in Amsterdam. Campuscontracten verplichten hen studentenwoningen te verlaten, hoewel er voor hen geen andere huizen beschikbaar zijn. De stad probeert elk jaar voor ongeveer 30.000 studenten huisvesting te organiseren, maar wie is afgestudeerd heeft geen of nauwelijks perspectief meer. Dit blijkt uit cijfers vanĀ  een onderzoek van zes HvA-studenten, dat is verricht in opdracht van woningcorporatie 4winden.. Volgens de HvA-studenten gaat het inmiddels om meer dan 100.000 afgestudeerden, gerekend over de laatste vijf jaar. Elk jaar worden nog eens 23.000 afgestudeerden aan deze groep toegevoegd. Daarbij komt nog eens een groeiend leger van duizenden afgestudeerden van buiten de stad, die in Amsterdam komen werken en ook geen woning kunnen vinden.

Leave a Reply