Alders naar Omgevingsraad Schiphol

Oud-PvdA-minister Hans Alders is benoemd tot eerste voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol. In de Omgevingsraad hebben bewoners, de luchtvaartsector, brancheorganisaties en overheden het met elkaar over de ontwikkelingen en problemen van Schiphol. De benoeming van de Alders geldt voor twee jaar. De Omgevingsraad Schiphol ging eind januari van start en is de opvolger van de Alderstafel Schiphol en de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol. Aan Alders nu de taak de overgang naar de nieuwe Omgevingsraad gladjes te laten verlopen.

Comments are closed.