Allochtone jongeren krijgen hulp bij studiekeuze

Allochtone jongeren moeten beter geholpen worden bij hun studiekeuze. Volgens een onderzoek door de Sociaal Economische Raad is de werkloosheid onder afgestudeerde allochtone jongeren drie keer zo hoog als bij autochtone jongeren. Uit het onderzoek komt naar voren dat studiekeuze daar een belangrijke rol in speelt. Om allochtone jongeren te helpen bij hun studiekeuze is vandaag het bedrijfsmentorenproject Link2Work gestart: een werkende jongere gaat scholieren wegwijs maken in het bedrijfsleven en helpt hen met het opzetten van een professioneel netwerk.
Vandaag ging in Den Haag in aanwezigheid van Andrée van Es en Marco Pastors het project officieel van start.

 

Wij spraken met  Mirjam Sterk, Ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid over dit project en de startbijeenkomst. 

Comments are closed.