Alweer gedoe over InHolland

De toetsing van twee opleidingen van InHolland voldoet niet aan alle gestelde eisen. Dit blijkt uit het accreditatierapport dat door staatssecretaris Halbe Zijlstra naar de Tweede Kamer is gestuurd. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is bezorgd over de toetsing bij de opleidingen Commerciële Economie en Media en Entertainmentmanagement, maar heeft vertrouwen dat dit niveau binnen het geboden ‘hersteljaar’ kan worden gerepareerd.
De NVAO concludeert dat een “te groot aantal van de eindwerken niet voldeed aan de eisen die aan eindwerken op hbo-bachelorniveau gesteld mogen worden”.

Leave a Reply