Topsalarissen ambulancedienst: woedende FNV vraagt ingrijpen Schippers

 

 

De FNV wil dat minister Schippers van Volksgezondheid onmiddellijk ingrijpt bij de Amsterdamse ambulancedienst. Uit een vertrouwelijk intern document van de ambulancedienst dat de FNV in handen kreeg, blijkt dat de instantie in 2014 voor 772.864 euro aan interim-managers inhuurde. Opmerkelijk voor een organisatie waar het ambulancepersoneel al weken actie voert voor een betere CAO en een paar procent loonsverhoging. Bovendien een organisatie die door eerdere wanpraktijken onder verscherpt toezicht van het ministerie van SZW staat, In Ritme spraken we met FNV bestuurder Fred Seifert.

Comments are closed.