Ambulant jongerenwerk een succes

Het Ambulant Jongerenwerk in Amsterdam draagt bij aan het vergroten van de maatschappelijke participatie, verantwoordelijkheid en sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren en helpt bij het voorkomen en verminderen van overlast, dat meldt de Hogeschool van Amsterdam. Een succes dus. Deze conclusies worden getrokken op basis van onderzoek van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam. Ambulant Jongerenwerk zoekt jongeren op in hun leefwereld en gaat uit van de behoeften en wensen van jongeren. Het Ambulant Jongerenwerk werkt samen met ouders, informele netwerken, politie, hulpverlening en onderwijs. 60 procent van de jongeren die contact heeft met Ambulant Jongerenwerk wordt doorgeleid naar voorzieningen voor vrijetijdsbesteding, school of hulpverlening.

 

 

Leave a Reply