Vervoerregio Amsterdam-Almere

Het kabinet stopt met de zogenoemde ‘plusregio’s’. Plusregio’s, oftewel stadsregio’s, zijn de verplichte en gesubsidieerde samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op het gebied van huisvesting, jeugdzorg en met name de gebieden verkeer en vervoer. De taak gaat naar de provincies. De verkeer- en vervoertaak van plusregio Amsterdam moet, omdat die zo ingewikkeld is, door een speciale vervoerregio worden uitgevoerd: Amsterdam-Almere. De betrokken gemeenten en provincies moeten dat zelf regelen. Het opheffen van de plusregio’s is opgenomen in het regeerakkoord.

Leave a Reply