Amsterdam-dossier moet op landelijke agenda

Amsterdam moet de val van het kabinet Rutte aangrijpen om belangrijke dossiers voor de stad op de landelijke agenda te zetten. Een goede economische positie van grootstedelijk Amsterdam is namelijk van groot belang voor Nederland. D66 wil onder meer een soepeler immigratiebeleid om kenniswerkers naar de stad te halen, geen bezuinigingen op speciaal onderwijs maar juist  investeren in het MBO in de stad en aanpak van de huizenmarkt zodat modale inkomens ook weer in de hoofdstad terecht kunnen. De sociaal-liberalen hebben in de gemeenteraad het voorstel gedaan voor het opstellen van een ‘Amsterdam Agenda’.

Leave a Reply