Amsterdam gaat vechtscheidingen registreren

Amsterdam gaat vechtscheidingen vanaf 1 januari apart registreren bij het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.Ook gaat de gemeente zich inspannen om de positie van het kind in de rechtszaal te versterken, als een scheiding in een vechtsheiding ontaardt. Dat gebeurt samen met onder meer de rechtbank, de raad voor de kinderbescherming en de jeugdbescherming. Zo kan het kind een bijzondere curator krijgen. Dit kan een advocaat, psycholoog of orthopedagoog zijn, met als taak om de stem van het kind te verwoorden.

Comments are closed.