Amsterdam krijgt een smogalarm

Amsterdam gaat deze zomer onderzoek doen naar de invoering van een lokaal smogalarm, naar aanleiding van een voorstel van de Partij voor de Dieren. Nederland informeert zijn inwoners nauwelijks actief over luchtvervuiling, terwijl de gezondheid van risicogroepen zoals longpatiënten extra te lijden heeft onder de aanwezigheid van bijvoorbeeld fijnstof en stikstofoxiden.

 

Het is slecht gesteld met de Amsterdamse luchtkwaliteit. In veel plaatsen in de hoofdstad worden de Europese normen voor fijnstof en stikstofdioxide ruimschoots overschreden. Het verkeer is hier de belangrijkste oorzaak voor de luchtvervuiling. Dat is schadelijk voor de gezondheid met name voor ouderen en kinderen. Het inademen van deze vervuilde lucht veroorzaakt ernstige ziektes zoals longaandoeningen, kanker en hart- en vaatziekten. De kleinste deeltjes fijnstof en roet dringen diep door in de longen en kunnen ook in de bloedsomloop terecht komen. Ieder jaar sterven duizenden mensen eerder, vaak na een langdurige ziekte.

 

De Partij voor de Dieren wist de gemeenteraad er gisteravond van te overtuigen dat de gemeente zelf het initiatief moet nemen om Amsterdammers te informeren over gevaarlijke vormen van luchtvervuiling. Het college komt na de zomer met een voorstel.

 

Luister hier naar de toelichting van Johnas van Lammeren, fractievoorzitter van Partij voor de Dieren.

Comments are closed.