Amsterdam krimpt gemeentelijke organisatie in

Eind 2016 zal de gemeente naar geschat nog 12.000 fulltimebanen hebben. Begin 2010 waren er nog 15.000 ambtenaren in dienst van de stad. Dit betekent dat de verwachte krimp ongeveer 3000 fulltimebanen betreft. Uitgangspunt is om met minder mensen en minder geld beter werk te leveren voor de bewoners en bedrijven in de stad.
De bezuiniging wordt onder meer bereikt door het opheffen van de 26 gemeentelijke diensten. Deze diensten verdwijnen en veranderen in vier nieuwe clusters. De clusters worden Sociaal & Veilig, Ruimte & Economie, Dienstverlening & Informatie en Ondersteunende Bedrijfsvoering. De ambtenaren die mogen blijven, komen in dienst van de hele gemeente. Nu zijn ze nog in dienst van afzonderlijke onderdelen.

In september staat het definitieve besluit en de nadere uitwerking van de plannen op de agenda van het College van B&W.

Onze programma's

Zelf radio maken?

AmsterdamFM wordt gemaakt door vrijwilligers. Wil je ook radio maken?