Amsterdam moet extra bezuinigen

De gemeente Amsterdam moet extra bezuinigen om de gevolgen van de decentralisaties op te vangen, aldus het Parool. Volgens wethouder Financien Udo Kock dreigt in 2020 een tekort van 15 miljoen euro te ontstaan wanneer de gemeente niets doet. Kock hoopt dat bespaard kan worden door efficienter te werken. Sinds dit jaar zijn gemeenten zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van de AWBZ, de Jeugdwet en de Participatiewet. Stuk voor stuk taken die voorheen bij de Rijksoverheid lagen. Eerder was al in het coalitieakkoord vastgelegd dat de gemeente 70 miljoen euro extra beschikbaar stelt om de effecten van de operatie te ondervangen en er is ook een noodfonds van 62 miljoen euro voor onverwachtse tegenvallers. Dit fonds is echter geen oplossing voor structurele tekorten.

Comments are closed.