‘Amsterdam moet joden erfpacht terugbetalen’

Het NIOD stelt dat Amsterdam onnodig hard is geweest voor teruggekeerde joden na de oorlog. Toen de overlevenden van de Holocaust na de oorlog terugkwamen in de stad werden ze meteen geconfronteerd met achterstallige erfpachtrekeningen en andere boetes. Die dienden ze, inclusief de opgebouwde rente, terug te betalen. Het toenmalige stadsbestuur ging daarmee in tegen het advies van de gemeenteadvocaat om dit niet te vorderen. Burgemeester van der Laan zei vorig jaar al dat hij van mening is dat dit geld tot op de laatste cent, en mét rente, moet worden terugbetaald. Uit onderzoek van het NIOD blijkt dat het gaat om een bedrag van minstens 4,9 miljoen euro.

Comments are closed.