Amsterdam staat alleen voor het sloopfonds

Van de vier grote gemeenten wil alleen Amsterdam nog deelnemen aan het sloopfonds. Die overeenkomst werd in juni gesloten tussen beleggers, projectontwikkelaars, Rijk, provincies en gemeenten, waarbij de overheden een flink geldbedrag zouden inleggen. De bedoeling ervan is dat kantoren worden omgebouwd, opgeknapt of gesloopt om de leegstand te verminderen. Maar het idee wint nu terrein dat de marktwerking ook moet zorgen dat de prijzen van de kantoren dalen. Op termijn zorgt dat dan weer voor een prijsverlaging van de producten die vanuit de kantoren geleverd worden.

Leave a Reply