Amsterdam tegen TTIP

Amsterdam heeft een motie aangenomen waarin het college verzocht wordt zich uit te spreken tegen het Transatlantisch Trade & Investment Partnership (TTIP). Dit TTIP is een vrijhandelsverdrag tussen de VS en de Europese Unie met nauwelijks handelsbeperkingen. De motie werd ingediend door Groen Links en kreeg steun van de Partij voor de Dieren, Partij van de Ouderen, PvdA en SP. GroenLinks vindt dat bedrijven in het verdrag te veel macht krijgen, dat overheden hun slagkracht verliezen en dat het verdrag te weinig transparant is. Vooral de ISDS-clausule is Groen Links een doorn in het oog – in deze clausule staat dat bedrijven overheden kunnen aanklagen die hun bedrijfsbelangen belemmeren.
Momenteel onderhandelen de Europese Unie en de Verenigde Staten nog over TTIP.

Comments are closed.