Amsterdam Zuid informeert inwoners op postcode en via email

Stadsdeel Zuid gaat mensen die willen volgen welke (bouw-)vergunningen er zijn aangevraagd of verleend beter bedienen: vergunningen zullen voortaan worden gepubliceerd op postcode. Gisteren nam de deelraad een voorstel hiertoe aan van D66-deelraadslid Paul Guldemond. ‘Het is technisch heel eenvoudig om mensen een op hun buurt gericht overzicht te bieden’, legt Guldemond uit. ‘Eigenlijk is het wonderlijk dat het in Amsterdam Zuid nog niet gebeurt, de computersystemen zijn goed genoeg om in de dienstverlening meer maatwerk te bieden aan mensen’. Ook is de automatische informatie via e-mail mogelijk en kan zo ook informatie over wegwerkzaamheden worden verspreid. Op dit moment kunnen inwoners (en bedrijven) van Amsterdam Zuid zich abonneren op een digitaal overzicht van aangevraagde en verleende vergunningen. Zij krijgen dan wekelijks een overzicht van alle vergunningen. en dat is elke keer een behoorlijke lijst. ‘We krijgen veel klachten van inwoners dat ze dit geen transparant systeem vinden’, vertelt Guldemond. ‘Het is ook eigenlijk niet meer van deze tijd. Hij verwacht dat dit systeem. Naar verwachting zal het systeem begin 2013 al gaan functioneren.

Luister naar het interview dat Haije Bouwman met Guldemond had.

Leave a Reply