Amsterdammer steeds meer naar voedselbank

Het aantal Amsterdamse gezinnen dat afhankelijk is van hulp van de Voedselbank stijgt explosief. De eerste drie maanden van dit jaar steeg het aantal gezinnen dat voor steun aanklopte met twintig procent naar ruim 1300 huishoudens.

De stijging van gebruikers van de Voedselbank heeft onder andere te maken met de komst van de huishoudtoets, aanstaande 1 juli. Vanaf die datum wordt het loon van thuiswonende kinderen van achttien jaar en ouder, afgetrokken van de uitkering van de ouders. ‘Deze regeling zal veel spanning geven binnen gezinnen, maar zet ook druk op onze organisatie. Dit wordt een explosiejaar,’ stelt bestuurslid Piet van Diepen in de krant.

De Voedselbank heeft ook te maken met terughoudendheid van giften. Onlangs gaf een woordvoerder aan dat de problemen ‘nijpend’ zijn. De Voedselbank is daarom begonnen met een actie om de toevoer van voedsel te vergroten.

Piet van Diepen licht deze ontwikkeling toe.

 

Leave a Reply