Amsterdammers klagen vaker onterecht over politie

Amsterdammers klagen steeds vaker over de politie. Het aantal klachten steeg vorig jaar met tien procent naar 533 klachten. Dat blijkt uit het jaarrapport van de Commissie voor de Politieklachten in Amsterdam-Amstelland. Maar tegelijkertijd werden er tien procent minder klachten behandeld, omdat ze niet gegrond werden verklaard.

Het percentage gegrond verklaarde klachten is met 21 procent gelijk gebleven aan vorig jaar. De politie neemt de gegronde klachten in behandeling en spreekt de desbetreffende agenten aan op hun gedrag. Zo moet de kwaliteit van het corps verbeterd worden.

Het vaakst klagen Amsterdammers over opmerkingen die agenten maken (20 procent). Ook komen er klachten binnen over geweld (6 procent) en over de manier van aanhouding of overbrengen naar het politiebureau (6 procent).

Leave a Reply