Amsterdammers moeten meer gaan bewegen

De gemeente wil meer Amsterdammers laten sporten en van sport een vanzelfsprekend onderdeel van werk, school en de openbare ruimte maken. Dat blijkt uit het Amsterdamse Sportplan 2013-2016.

In het plan staan negen doelstellingen die in 2016 gehaald moeten zijn. De belangrijkste is dat alle Amsterdamse kinderen een uur per dag moeten bewegen. Om dit te bereiken wordt het aantal gymnastieklessen op basisscholen uitgebreid en komen er ‘jump-in-scholen’ waar bewegen en gezond eten worden gestimuleerd. Verder worden sportaanbieders die voor scholen werken aangespoord om ook sportactiviteiten aan de ouders aan te bieden. De gehandicaptensport krijgt voortaan extra aandacht en ondersteuning. De gemeente wil verder bestaande sportcomplexen-en velden intensiever benutten, zodat zalen en velden niet meer de helft van de week ongebruikt blijven.

Het sportplan wordt op 6 maart in de raadscommissie Sport besproken.

Leave a Reply