Amsterdams comite 4 en 5 mei druk bezet

Het Amsterdams comité 4 en 5 mei is in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders verantwoordelijk voor de organisatie van het programma van de stad. Het comité heeft een lange geschiedenis achter de rug. Al in 1946 werd een comité gevormd uit oud verzetsstrijders onder het motto “Dat nooit meer….”.
Ook wordt de vrijheids maaltijd georganiseerd op 5 mei in verschillende plekken in Amsterdam. We spraken met Ronnie Kroes. Zij vertelt meer over het initiatief.

Leave a Reply