Amsterdams Roze Stembusakkoord getekend

Met het ondertekenen van het Roze Stembusakkoord zijn de belangrijkste pijlers van het LHBT (lesbo, homo, biseksueel, transgender) beleid van de gemeente Amsterdam voor de komende jaren bekend. Op initiatief van GroenLinks hebben CDA, D66, PvdA, Red Amsterdam, SP, Trots en VVD al voor de verkiezingen overeenstemming bereikt over het te voeren beleid op verschillende ‘roze’ terreinen. Speerpunten van het akkoord zijn schoolvoorlichting, veiligheid, voorzieningen voor roze senioren, asielzoekers, ondersteuning van LHBT jongeren, Amsterdam gay destination en ondersteuning van maatschappelijke organisaties.

COC Amsterdam
‘Fantastisch om te zien dat Amsterdamse politieke partijen hiermee aangeven dat LHBT belangen de politieke tegenstellingen overstijgen’ , aldus COC Amsterdam voorzitter Jan van Asch. Het COC Amsterdam monitoort het akkoord de komende vier raadsjaren op de uitvoering ervan. ‘ Het akkoord ademt ambitie en biedt een goed uitgangspunt om de belangen van de doelgroep te behartigen in de gemeentelijke politiek’, aldus van Asch, ‘samen met de gemeente en andere organisaties maken we hiermee de stad aantrekkelijker voor alle inwoners en bezoekers’.

AmsterdamPinkPanel
Dat de roze stem belangrijk is voor de politieke partijen blijkt uit het onderzoek gehouden door het AmsterdamPinkPanel, het samenwerkingsverband van de Universiteit van Amsterdam en COC Amsterdam. Tweederde van de roze kiezers gaf aan dat thema
s op het gebied van LHBT veiligheid, voorlichting, zorg en welzijn doorslaggevend zijn bij het maken van hun politieke keuze. 88% gaf aan te gaan stemmen op 19 maart. 33% van de roze Amsterdamse respondenten gaf aan nog geen keuze te hebben gemaakt.

(bron: coc amsterdam)
Op de foto: AmsterdamFM Menne Vellinga in gesprek met Marijke Shahsavari (CDA) een van de ondertekenaars van het akkoord.

 

 

 

 

Comments are closed.