Amsterdamse basisscholen wijzigen aanmeldingprocedure

De aanmeldingsprocedure voor de basisscholen in Amsterdam wordt veranderd. De bedoeling is om via een nieuwe manier meer kinderen op de door hun ouders gekozen school te plaatsen.

Momenteel stuiten ouders nog op veel problemen bij het zoeken naar een basisschool voor hun kinderen. Een aantal van deze problemen zijn: het huidige toelatingsbeleid is onduidelijk, kinderen die al op 2-jarige leeftijd zijn ingeschreven krijgen voorrang en de regels verschillen soms per buurt en per school. De schoolbesturen stellen nu met de gemeente een meer gelijke wijze van aanmelden voor.

In de toekomst krijgen kinderen voorrang op minimaal 6 basisscholen in hun directe omgeving. De ouders hoeven dan hun kind niet meer op meerdere scholen aan te melden. Ze kunnen een volgorde van voorkeuren opgeven die grotendeels opgevolgd wordt bij de verwerking van de aanmeldingen.

De schoolbesturen streven ernaar dat in 2016 minimaal 75 procent van de Amsterdamse kinderen een plaats op de eerste voorkeursschool krijgt. Daarnaast willen de schoolbesturen dat minimaal 90 procent van de kinderen op een school in hun woonomgeving terecht kan.

 

 

Leave a Reply