Amsterdamse haven luidt noodklok over verplichte vennootschapsbelasting

De Amsterdamse haven luidt de noodklok over de vennootschapsbelasting die zij moet betalen vanaf 2016. Dat valt te lezen in Het Parool.
Overheidsbedrijven (zoals Haven Amsterdam, Maastricht Aachen Airport en Havenbedrijf Rotterdam) zijn momenteel uitgezonderd van de verplichting om vennootschapsbelasting te betalen. De Europese Commissie had daar bezwaar tegen geuit omdat in haar ogen overheidsbedrijven zo een financieel voordeel hebben op private ondernemingen. Staatssecretaris Frans Weekers heeft daarop toegezegd dat ook Nederlandse overheidsbedrijven vanaf 2016 vennootschapsbelasting moeten betalen. Niet zo verstandig volgens financieel directeur Ed Nieuwenhuizen van de Haven Amsterdam. Hij wijst erop dat de Haven Amsterdam op Europees niveau concurreert en dat andere havens in Noord-West Europa lang niet zoveel belasting betalen. ‘Uiteindelijk concurreren wij vooral met Duitse, Franse en Belgische havens en daarvan zien we dat ze, hoewel ze formeel wel belastingplichtig zijn, effectief niet worden belast.’

Sinds 2011 bedraagt de Nederlandse vennootschapsbelasting 20% over de eerste 200.000 euro en 25% over het bedrag vanaf 200.000 euro. Over 2012 zou Haven Amsterdam ongeveer tien miljoen euro hebben moeten betalen. Dit bedrag wordt niet bevestigd door Nieuwenhuizen. De haven is nadien verzelfstandigd en het exacte resultaat over 2013 moet nog bekend worden gemaakt. CDA-Europarlementariër Corien Wortmann-Kool heeft de Europese Commissie om opheldering gevraagd. ‘Wij juichen dat toe,’ zegt Nieuwenhuizen. ‘Dit schaadt niet alleen het Nederlandse belang, maar ook het regionale belang.’ Het geld dat de haven straks kwijt is aan belastingen gaat direct ten koste van het dividend voor de eigenaar, de gemeente Amsterdam. ‘Het geld gaat naar de rijkskas, waardoor de gemeente en de haven het niet meer kunnen herinvesteren. Dat gaat ten koste van de logistiek en de werkgelegenheid in de regio.’ In de Tweede Kamer erkende Weekers al dat zeehavens een bijzondere positie hebben omdat ze concurreren met buitenlandse havens.

Leave a Reply