Amsterdamse korps vaak op “wapenbezoek”

De verschillende politieregio’s in Nederland houden nauwelijks gelijke tred in het aantal thuiscontroles bij houders van een wapenvergunning.

Houders van een zogenaamd wapenvergunning moeten jaarlijks door een politiemedewerker onaangekondigd worden gecontroleerd.

Uit door de politie aan NU.nl verstrekte gegevens blijkt dat de regio’s Limburg-Zuid en Brabant-Zuidoost dat bij lange na niet halen. De regio’s Amsterdam-Amstelland (66 procent) en Friesland (64,84 procent) slaagden er juist in om veel thuiscontroles af te leggen.

Leave a Reply