Amsterdamse politie heeft humor

De Amsterdamse politie maakt kans op een bijzondere prijs: die van de beste twittergrap van het jaar. Vorig jaar wees de politie bezoekers van de CanalParade op het gevaar van zakkenrollers door middel van de hashtag #zakkenrollershoudenvanpikken. De politie heeft inmiddels via twitter gemeld dat ze blij is met de nominatie.

Comments are closed.