Amsterdamse universiteiten gaan samenwerken

De Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit willen meer gaan samenwerken. Woensdag hebben beide Universiteiten hiertoe een intentieverklaring getekend. Bundeling van krachten is nodig om de kwaliteit van onderzoek en onderwijs een impuls te geven en om een sterker positie in de onderzoekswereld te krijgen. Onder de naam Amsterdam Academic Alliance wordt een aantal samenwerkingen opgericht. Ook andere opleidingsinstituten kunnen daarbij betrokken worden. Op 1 januari 2013 moet de samenwerkingsovereenkomst rond zijn.

Leave a Reply