Anti-monarchisten lanceren petitie voor referendum

De anti-monarchistische actiegroep #hetis2013 lanceerde vandaag een petitie, waarin het kabinet gevraagd wordt de referendumwet aan te passen, zodat referenda over de monarchie mogelijk worden. Daarnaast verzoekt de groep het kabinet een referendum uit te schrijven waarin gevraagd wordt of het koningshuis in huidige vorm moet blijven bestaan.

#hetis2013 riep Nederlanders al eerder op om tijdens de troonwisseling op 30 april te demonstreren in Amsterdam. Met de petitie wil de groep het voor zowel voor- als tegenstanders van de monarchie mogelijk maken invloed uit te oefenen op de invulling van het koningshuis.

De petitie is hier te ondertekenen.

Leave a Reply