Appeltjesmarkt groen

Dankzij GroenLinks zal de Appeltjesmarkt in de toekomst tot een mooi groen gebied kunnen worden ingericht. In de stadsdeelraad van 26 maart werd een motie van GroenLinks aangenomen, die maakt dat bij herontwikkeling van de Appeltjesmarkt een flink deel van de ruimte gereserveerd wordt voor groen. Tegelijkertijd kan op de naastgelegen Groenmarkt een duurzaamheidsslag worden gemaakt en worden geïnvesteerd in energieneutrale en levensbestendige woningen voor lagere- en middeninkomens. Fred Kramer, raadslid voor GroenLinks in Stadsdeel Centrum : ‘In het centrum zijn stukken grond die nog ontwikkeld kunnen worden schaars. Het is dan ook prachtig dat het ons is gelukt om in de dichtbebouwde binnenstad toch nog een stuk met parkachtig groen te kunnen inrichten!’

Leave a Reply