Armoede drijft Amsterdammer de stad uit

Amsterdammers verdienen meer dan hun collega’s in andere gemeenten. Tegelijkertijd is de kloof tussen arm en rijk de laatste jaren vergroot. Er zijn niet alleen meer goed betaalde banen bijgekomen, maar ook veel slecht betaalde banen. Vorige week berichtte het Sociaal en Cultureel Planbureau dat de helft van de arme mensen betaald werk heeft. Het inkomen is echter te laag om goed van rond te komen. Sinds 2008 is de armoede bijna onafgebroken toegenomen. Het SCP verwacht zelfs dat de armoede niet meer zal dalen naar het niveau van voor de crisis. Eenmaal arm is het moeilijk om weer uit de armoede te komen.

In Ritme van de Stad een interview met Laure Michon, armoede-onderzoeker voor het onderzoeksbureau Onderzoek Informatie en Statistiek.

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.