Armoede kost Amsterdamse kinderen tanden en kiezen

Amsterdamse kinderen die in armoede leven raken vaak letterlijk tanden en kiezen kwijt, schrijft de SP op haar website. De politieke partij sprak met de stichting Hoop voor Morgen over de situatie van arme Amsterdamse gezinnen.

520 gezinnen zijn volgens de stichting afhankelijk van de Voedselbank in Zuidoost. Gemiddeld heeft elk gezin 3 kinderen; in totaal gaat het dus om ongeveer 1500 kinderen. Zij hebben vaak vele gezondheidsproblemen. 300 gezinnen hebben geen ziektekostenverzekering. Hun eten is van slechte kwaliteit en er is geen geld voor meer dan een tube tandpasta per gezin. Dat kost veel arme kinderen dus hun tanden en kiezen. Ouders zouden hun kinderen paracetamolletjes tegen de pijn geven.

Ook op sportgebied vallen veel arme kinderen tussen wal en schip. Het inkomen van de ouders is te laag om voor hun kinderen een sportlidmaatschap te betalen, maar tegelijk vaak te hoog om in aanmerking te komen voor subsidies van een speciaal sportfonds.

Leave a Reply