Armoedesignalement CBS vandaag verschenen

Vandaag is het jaarlijkse rapport van het CBS en het SCP over armoede verschenen, het armoedesignalement. In dit rapport constateren deze organisaties een sterke stijging van de armoede in Nederland. Er leven meer dan 664.000 gezinnen in armoede en er groeien inmiddels 384.000 kinderen op in armoede. Gezien de aanhoudende economische crisis werd deze stijging wel verwacht.

 

In een gesprek met AmsterdamFM legt Jeroen Slot van het Bureau Onderzoek en Statistiek uit, dat de situatie in Amsterdam niet geheel vergelijkbaar is met de landelijke. De al eerder verschenen Amsterdamse Armoedemonitor gebruikt iets andere bronnen om armoede vast te stellen en gebruikt een iets andere definitie. In Amsterdam wordt je bijvoorbeeld als je één dag kampt met armoede als arm geteld. In het landelijke onderzoek is dat een jaar. Toch zegt Slot dat het in Amsterdam in vergelijking met de rest van Nederland een stuk beter gaat. In het algemeen volgt Amsterdam de landelijke trend van een sterke stijging van de armoede dan ook niet. Het aantal minimahuishoudens is bijvoorbeeld al een aantal jaren min of meer stabiel. De PvdA-Amsterdam geeft in een korte reactie aan dat in Amsterdam het echte probleem is dat de verschillen tussen inkomens zo oplopen.  In het kader van het verschijnen van de Armoedemonitor werd hier al het enorme verschil in inkomensniveau tussen het centrum en de buitenwijken genoemd.

Beluister ook het interview.

Comments are closed.