Artikel 1 van de Grondwet op de ruit van restaurant

Restaurant Van de Buurt in West is het zat. Steeds vaker werd het restaurant doelwit van anti-homo-incidenten: scheldpartijen en een klant, met baby op de arm, die werd bekogeld met een ijsbal.
De twee uitbaters hebben nu in kapitale letters Artikel 1 van de Grondwet op hun ruit gezet. Dat artikel stelt dat ‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan’.

Leave a Reply