Baâdoud: ruimte voor vluchtelingen tot op zekere hoogte

 

Nederland neemt steeds meer vluchtelingen op, en daarmee natuurlijk ook Amsterdam. Opvangcentra verschijnen in diverse locaties van de stad, met name buiten de ring. Eerder deze week uitte voorzitter van stadsdeel Nieuw-West Achmed Baâdoud hier zijn zorgen over. De opvang moet beter verspreid worden over de stad, anders komt de draagkracht van bijvoorbeeld Nieuw-West onder druk te staan. Vandaag werd echter bekend gemaakt dat het stadsbestuur volgend jaar zomer onderdak wil bieden aan 500 jongeren op voormalig sportpark Riekerhaven, in Nieuw-West dus. De helft van deze jongeren zullen vluchtelingen met een verblijfsvergunning zijn.

Comments are closed.