Babysterfte in Amsterdam gedaald

Er sterven minder baby’s in Amsterdam. Tussen 2000 en 2010 is de babysterfte met 28% gedaald zo blijkt uit onderzoek van de afdeling verloskunde van het AMC. Het Parool publiceert vandaag een artikel hierover.

In Amsterdam stierven in 2010 8,9 van de 1000 baby’s vlak voor, tijdens of in de eerste vier weken na de geboorte (na een zwangerschap van minimaal 22 weken). Toch is dat aantal nog altijd hoger dan het landelijke gemiddelde in 2010: 7,8 sterfgevallen per 1000 baby’s.
Binnen de stadsdelen van Amsterdam was Amsterdam Zuidoost overigens een negatieve uitschieter met gemiddeld 17,9 sterfgevallen per 1000 baby’s tussen 2007 en 2010.
Het AMC kan de hoge babysterfte in Zuidoost niet goed verklaren, maar denkt dat er een verband bestaat tussen armoede en het aantal babysterftes. Ook lijkt er onder donkere vrouwen vaker vroeggeboortes voor te komen.
Het AMC richt zich met de aanpak van babysterfte vooral op het terugdringen van vroeggeboorten, omdat dat de belangrijkste oorzaak is van babysterfte.

Leave a Reply