Barmhartige Amsterdammer helpt bij integratie statushouder

Amsterdam zal in 2016 2.400 statushouders van onderdak gaan voorzien. Om ervoor te zorgen dat de integratie soepel verloopt en het draagvlak onder de Amsterdammers behouden blijft, pleit D66 voor een zo groot mogelijke spreiding van de vluchtelingen. Daarbij is het zaak dat iedere statushouder een Amsterdamse buurman krijgt. De Turbo op integratie!

 

Hoe dit plan in de praktijk gaat worden uitgevoerd hoor je in Ritme van de Stad, in gesprek met gemeenteraadslid Reinier Dantzig.

 

Comments are closed.