Bart Leeuwenburgh over de tragische Verlichtingsheld Adriaan Koerbagh

Een interview met Bart Leeuwenburgh, schrijver van het pas verschenen boek over de 17de eeuwse vrijdenker Adriaan Koerbagh ‘Het noodlot van een ketter’ in Kunst en Cultuur op Woensdag van 22 mei. De Republiek en Amsterdam in het bijzonder stonden weliswaar bekend om hun tolerantie, maar Koerbagh’s spottende aanklacht tegen de dogma’s van de heersende protestantse kerk, maakte de fundamentalistische, gereformeerde predikanten witheet en woedend. De jurist en medicus Koerbagh was een geestverwant van de even revolutionaire filosoof Spinoza, maar was veel ongeduldiger in zijn streven het gewone volk te ‘verlichten’ met kennis en wetenschap. Hij publiceerde twee boeken in het Nederlands (i.p.v. in het Latijn) waarin hij o.a. afrekende met de heiligheid van de bijbel, dat een gewoon boek was, waar veel fouten en onmogelijkheden in stonden, de ‘drie-eenheid’ was een absurd idee en Jezus een gewoon mens. De burgemeesters en rechters voelden zich gedwongen om hem voor tien jaar in de gevangenis op te sluiten, waar hij een jaar later op 36 jarige leeftijd overleed.
Bart Leeuwenburg schreef een prachtig boek over deze held van de Verlichting, waarmee hij een belangrijke bijdrage levert aan zijn herwaardering, hopelijk uitlopend op een waardig gedenkteken in Amsterdam.
Kom tussen 15 en 16 uur naar de OBA, Oosterdokskade, 4de verdieping en/of luister naar het live interview op AmsterdamFM

Leave a Reply