‘Bedelen is verboden in Amsterdam en dat moet beter gehandhaafd worden’

De VVD wil dat Amsterdam het verbod op bedelen beter gaat handhaven. Bedelen is in Amsterdam al jarenlang verboden, maar in de praktijk lijkt het erop dat het verbod nauwelijks wordt nageleefd. Fractievoorzitter Robert Flos zegt dat hij de indruk heeft dat de bedelproblematiek in het bijzonder en de overlast van zwervers en daklozen zijn toegenomen. Dit wordt ook gestaafd door cijfers uit de Integrale Veiligheidsmonitor (CBS, 2012). Hieruit blijkt volgens Flos dat de overlast in Amsterdam veel hoger is dan het Nederlands gemiddelde is en ook dat er sprake is geweest van een significante stijging van zowel overlast van zwervers/daklozen als van het op straat lastig gevallen worden. Tegelijkertijd zien we ook dat de politie hier lang niet altijd tegen optreedt. De VVD wil dat de politie hier wel altijd tegen optreedt. Luister naar het interview dat Haije Bouwman met hem had.

Leave a Reply