Beeld van een man!

Op initiatief van VVD-raadslid Marja Ruigrok wordt door middel van een wedstrijd met jury bestaande uit kenners uit de kunstwereld en betrokken Amsterdammers een beeltenis van het nieuwe staatshoofd voor de Amsterdamse raadzaal gekozen. Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) zal de organisatie op zich nemen en het winnende ontwerp wordt ter goedkeuring aan de Rijksvoorlichtingsdienst voorgelegd. Marja Ruigrok: “De inhuldiging van onze nieuwe koning is bij uitstek het moment om de kwaliteit en creativiteit van de Amsterdamse kunstensector te onderstrepen via deze ontwerpwedstrijd. Ik kijk dan ook enorm uit naar de diverse inzendingen en benieuwd naar de uiteindelijke winnaar.”

foto: Trajanus

Leave a Reply