Beloning voor veiligheid in verkeer

Vergeleken met de rest van Europa is het in het Nederlandse verkeer behoorlijk veilig. Vorig jaar kwamen er per miljoen inwoners 28 Nederlanders om in het verkeer. Hiermee eindigt ons land op de derde plek van de lijst wat verkeersveiligheid betreft. Toch is het aantal verkeersdoden gestegen ten opzichte van 2014. En elk verkeersslachtoffer is er één te veel.

Wellicht dat de nieuwe autoverzekering van de ANWB, een positieve bijdrage kan leveren aan de verkeersveiligheid in Nederland. Het rijgedrag van de verzekerde wordt gemeten met een stick die in de auto bevestigd is: veilig rijden levert een korting op. Onderzoeker verkeersveiligheid Saskia de Kraam (SWOV) gaat in op de mogelijke resultaten van deze methode.

 


More Berichten for Show:

Comments are closed.