Bestuur Amarantis bleef binnen de wet

Het voormalig bestuur van de inmiddels omgevallen scholengemeenschap Amarantis heeft waarschijnlijk geen wetten overtreden. Dat is de conclusie van de onderzoekscommissie onder leiding van Femke Halsema. Over één dossier kon de commissie nog geen uitsluitsel geven. De commissie onderzocht acht signalen van mogelijk strafbare feiten door voormalig Amarantis-bestuurders.

Zo heeft bestuurder Jan van Setten twee lease-auto’s en een OV-jaarkaart. Aannemers waar hij voor Amarantis mee te maken had liet hij zijn huis opknappen. ,,Niet passend bij zijn functie en verantwoordelijkheid, maar niet onrechtmatig”, aldus de commissie.

Leo Lenssen bleef na zijn terugtreden als bestuursvoorzitter in 2004 nog vele jaren aan als adviseur tegen hetzelfde salaris. De aard en omvang van de te verrichten werkzaamheden waren onduidelijk. Toch kan de commissie niet zeggen of de uitgaven (een jaarsalaris van 140.000 euro exclusief onkostenvergoeding en lease-regeling) disproportioneel zijn geweest. Strafbaar is het in elk geval niet. Dat geldt ook voor voormalig bestuursvoorzitter Bert Molenkamp, die een pand kocht van zijn aanstaande werkgever. ,,Niet verstandig, maar ook niet onrechtmatig.”

Volgens minister Bussemaker moet justitie beoordelen of bij de onderwijskolos sprake is geweest van vriendjespolitiek en fraude. Volgens haar heeft het hele onderwijs last heeft gehad van het gedrag van de bestuurders en de ondergang van Amarantis. ,,Ik ben nog steeds boos en verontwaardigd”, zei ze.
Onderwijsbestuurders moeten zichzelf afvragen of hun gedrag wenselijk is, zelfs als het binnen de grenzen van de wet valt, vindt Bussemaker. Daarnaast wil ze in de toekomst steviger kunnen ingrijpen als er sprake is van wanbeheer.

Leave a Reply