Bestuurscultuur moet veranderen

De bestuurscultuur in Amsterdam moet opener worden en meer ruimte geven aan kritische raadsleden en aan burgerinitiatieven. Dat is één van de punten op de hervormingsagenda die D66 en GroenLinks aan het opstellen zijn. De daadwerkelijke ontwikkeling daarvan zal scherp in de gaten worden gehouden door mensen van 100×100. De bedoeling is dat 100 gemeenten nauwkeurig in de gaten gehouden worden voor wat betreft hun openheid naar de burgers. We spraken hierover met Marije van den Berg initiatiefnemer en woordvoerder van 100×100.

Comments are closed.