Betaalbaarheid sociale huurwoningen onder druk

Over de afgelopen drie jaar ging de huurprijs van nieuw aangeboden sociale huurwoningen omhoog terwijl het gemiddelde inkomen van de huurder daalde. Dat blijkt uit een onderzoek van Woningnet in Amsterdam, Utrecht, Apeldoorn, Zutphen en Deventer. Huurders zijn inmiddels 37% van hun inkomen kwijt aan de kale huur (dat was in 2010 nog 30%). In Amsterdam steeg de huur met 22% (de gemiddelde huurprijs over de steden bij elkaar steeg met 24%). Die stijging staat haaks op de ontwikkeling in het inkomen dat vanaf 2011 in de vijf genoemde steden daalde – in Amsterdam was die daling 5%. De huurverhogingen zijn volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties een gevolg van de ingestelde verhuurdersheffing. ‘Zelfs als we de huren maximaal verhogen is dat niet voldoende om die heffing te betalen’ aldus Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties in een reactie in Het Parool. De corporaties bezuinigen op personeel en overige kosten om de huurverhoging te matigen.

Dat de gestegen huurprijzen niet zonder gevolgen blijven, volgt uit cijfers van de Dienst Boedelbeheer van de gemeente Amsterdam. Voor het eerst sinds 2008 neemt het aantal huisuitzettingen weer toe: in 2012 waren dat er 644 waarvan 142 in Amsterdam Zuidoost plaatsvonden.

Leave a Reply